ESP
Catàleg - Descarregar
Arizona2001
 • Serveis de senyalització i manteniment

  Serveis de senyalització i manteniment

 • Manteniment i senyalització viària

  Manteniment i senyalització viària

 • Per Aeroports, autopistes, carreteres i zones urbanes

  Per Aeroports, autopistes, carreteres i zones urbanes

 • Pintat de marques vials i Senyalització Horitzontal

  Pintat de marques vials i Senyalització Horitzontal

 • Subministrament i instal·lació de senyals

  Subministrament i instal·lació de senyals

 • Productes per a l'Equipament de carreteres

  Productes per a l'Equipament de carreteres

 • Serveis de senyalització i manteniment

  Serveis de senyalització i manteniment

 • Manteniment i senyalització viària

  Manteniment i senyalització viària

 • Per Aeroports, autopistes, carreteres i zones urbanes

  Per Aeroports, autopistes, carreteres i zones urbanes

 • Pintat de marques vials i Senyalització Horitzontal

  Pintat de marques vials i Senyalització Horitzontal

 • Subministrament i instal·lació de senyals

  Subministrament i instal·lació de senyals

 • Productes per a l'Equipament de carreteres

  Productes per a l'Equipament de carreteres

Senyalització vial a Girona

Senyalització vial a Girona, empresa Nacional amb més de 15 anys d'experiència en senyalització vial, tant horitzontal, pintat de marques vials i la senyalització vertical, subministrament i instal·lació de senyals, panells i elements d'abalisament i lloguer de material, podent així donar als nostres clients una resposta global a les seves necessitats al camp de la seguretat viària.


Arizona 2001 ha dedicat tots els seus esforços a la senyalització viària a aeroports, autopistes, carreteres i vies públiques, col·laborant amb diferents organismes i institucions per millorar el pla viari. Aquesta trajectòria ens converteix en líders del sector de la senyalització, abalisament i conservació integral de carreteres, i l'experiència de tots aquests anys és garantia del nostre coneixement i de la confiança que els nostres clients han dipositat a la nostra empresa.


Dins del camp de la senyalització horitzontal Arizona 2001, s.l., disposa de maquinària, vehicles i personal altament experimentat per poder realitzar totes les obres que ens encarreguen els clients, tant en senyalització urbana com interurbana, des del projecte més petit, al de més envergadura.


Serveis de senyalització per a carreteres i zones urbanes